Home > Parkering > 06.08-18 INFORMASJON TIL ALLE SEKSJONSEIERE I OLAF SCHOUS VEI 12-18

Hei alle seksjonseiere,

Styret har i dag hatt møte med Balkongteam (BT), sammen med Sverre Sande/ ByggestyringAS, vår prosjektkonsulent. Som kjent vil balkongarbeidene begynne denne uken. I morgen tirsdag 7. august vil BT starte nedkapping av brannbalkongene. Arbeidet starter med å fjerne brannbalkonger i oppgangene 12 og 14 i henholdsvis 5, 4 og 3. etasje. Etter dette vil de fortsette arbeidet i oppgang 16 og 18. De kommer på arbeidsplassen hver dag kl 07.00, starter arbeidene ca. 07.30, som varer frem til kl 17.30. Nedkappingen vil finne sted i uke 32 og 33. Nedkappingen medfører mye støy og støv! Lukk vinduer på balkongvegg!

Styret har gjentatte ganger tatt opp med BT behovet for god informasjon.

I oppfølgingen av dette har BT allerede distribuert til alle beboere en info-brosjyre «OS12-18

«Beboer Info». Det er mange beboere som leier seksjon i sameiet, og brosjyren har kanskje ikke tilfalt utleiere. Du vil derfor vedlagt finne denne brosjyren. Vennligst se gjennom den, og ta opp aktuelle saker med din leietaker. Husk, det er seksjonseier med balkong som er ansvarlig overfor styret og sameiet om at retningslinjer følges vedr. balkongutbyggingen. Styret forholder seg til utleier.

Under byggeperioden vil BT for øvrig varsle normalt til sammen 3 ganger om; 1) montering av vinduer (avtale tidspunkt, melding hengt på døren), 2) Balkongdør montert (BT tar kontakt ifm montering av håndtak), 3) ferdigstilt balkong. Dette vil altså skje fremover under gjennomføringen av balkongutbyggingen.

(BildeOSV12-18 Nå er de første maskinene på plass.)

Endring av parkeringsmønster.

I forbindelse med balkongutbygging i sameiet blir det følgende endringer i parkeringsplassene som vi har til utleie i bakgården. Styret har funnet en løsning der alle som i dag leier parkeringsplass, vil få tilbud om parkering gjennom hele byggeperioden. Plass nummer 1 til 7 er ikke berørt av byggeaktiviteten.

Plassene 9 til 18 blir berørt av byggingen. I forbindelse med igangsetting av byggeprosjektet i dag 6 august dukket det opp en uventet endring, som vi raskt måtte finne en løsning på. Utbygger krevde at det i perioden med nedkapping, av gamle brannbalkonger fra 7. august til 7. september opphører all mulighet for parkering på plassene 9 til 18. Styret har derfor leid parkeringsplasser til alle de berørte leietakere, på plassene 9 til 18. Midlertidig parkeringsplass er i Sinsenterrassen 18-20 (se kart). Det blir utdelt parkeringsbevis i postkassen den 7. august til alle berørte leietakere. Parkeringsbeviset må legges synlig i frontruten, når man parkerer på parkeringsplassen i Sinsenterrassen.

  I perioden etter 7. september gjelder løsningen som vi beskrev i forrige informasjon.  Styret har fristilt og funnet en annen løsning for leietakere av plassene 16, 17 og 18. det blir da plass til resten av leietakerne på plassene 9 til 15 om de parkerer på skrå i hele byggeperioden, slik det er vist på tegningen under. Det blir stengt for gjennomkjøring, så man må benytte inn og utkjøringen via Schous Terrassen.

 

 

 

 

 

Les mer beboerinformasjon fra Balkongteam på dennelinken

OS1218 – BALKONGUTBYGGING – BEBOER-INFO

Med vennlig hilsen styret

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*