Home > Uncategorized > 06. JUNI 2018. INFORMASJON TIL ALLE SEKSJONSEIERE I OLAF SCHOUS VEI 12-18
Bygning i Olaf Schousvei, Oslo

Kjære alle seksjonseiere,

Sommeren er her, og balkongutbyggingen nærmer seg!!

Følgende har skjedd siden sist (rundskriv av 2. mai);

1.

Styret avsluttet som kjent samarbeidet med Østlandske Balkong og Fasade (ØBF), og Sverre Sande v/Byggestyring har overatt rollen som ansvarlig søker (i stedet for ØBF).

2.

Styret har ikke mottatt noe tilbud fra Balkongbygg til tross for en rekke purringer.  Styret har derfor gått videre i samtaler med Balkongteam, og vi legger opp til at Balkongteam blir valgt som totalentreprenør forutsatt at prosjektet blir vedtatt i ekstraordinært sameiermøte.

Balkongteam ønsker som kjent primært ikke å inkludere etterisolering.  Det var et klart ønske på årsmøtet 5.4.2018 å utelate etterisoleringen om det kunne fremskynde balkongut-byggingen.  Styret har valgt å utelate etterisolering i det «nye» balkongprosjektet.

3.

Balkongteam har en noe annen teknisk løsning enn det som er forutsatt i rammetillatelsen fra Plan og bygg (Pbe) av 1.9.2017.  Sverre Sande/Byggestyring AS har pr tlf vært i kontakt med saksbehandler i Pbe og fått muntlig bekreftet at de mindre endringene (rekkverk og underside balkongdekke) ligger innenfor de forutsetninger som er gitt i rammetillatelsen.  Søknad om   IG – igangsettelsestillatelse – sendes inn i uke 24/25.

4.

Styret har innhentet oppdaterte tilbud på bytte av radiatorer og el-arbeider (utelys), med minimale kostnadsendringer fra tidligere tilbud.  Planlagt byggestart er rett over ferien, dvs. tidlig i august, se vedlagte foreløpige fremdriftsplan. Skifte av radiatorer starter i uke 33.

7.

Det blir ekstraordinært sameiermøte tirsdag 19. juni.  OBOS sender ut innkalling neste uke i posten til alle, med oppdaterte kostnadstall totalt og pr ulik balkongstørrelse, forslag til vedtak balkongutbygging, og tilleggslån for å finansiere økte kostnader (se rundskriv 2. mai).

8.

Merk; Balkongteam møter på det ekstraordinære sameiermøtet 19. juni for å orientere om tilbudet og balkongutbyggingen, og du kan få svar på evt. spørsmål du måtte ha.  Styret ønsker med dette å tilrettelegge for at balkongutbygging med Balkongteam kan bli en suksess.

06.06.2018

Mvh styret v/Andreas

OS1218 – BALKONGTEAM FREMDRIFTSPLAN

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*