Home > Uncategorized > 07.01-19 Befaring i din seksjon den 17. januar 2019

Befaring i din seksjon den 17. januar 2019

Det er viktig at INNVENDIGE arbeider er godt utført, og at feil og mangler rettes opp.  Styret ønsker derfor å tilrettelegge for en ferdigbefaring inne i hver balkongleilighet torsdag 17. januar.   Da vil en representant for BT, sammen med Sverre Sande/Byggestyring og en fra styret møte opp i hver av de 40 balkongleilighetene for å registrere om det foreligger feil og mangler som må rettes opp.  Sverre sande vil samtidig ta en kort befaring på tilstand og tilkobling  for kjøkkenventilasjonskanalene i hver seksjon. Det er ønskelig at beboer/seksjonseier også er tilstede ved befaringen. Vi har valgt å gjennomføre befaringen i forbindelse med at Brunata skal montere energimålere i alle seksjoner med balkonger og nye radiatorer.

Montering av energimåler på den nye radiatoren i hver balkongleilighet

De gamle energimålerne på radiatorene ved stuevinduene i de nye balkongleilighetene ble tatt av ved demontering av radiatorene, og skal være oppbevart i hver leilighet.   Firmaet Brunata vil torsdag 17. januar påmontere energimåleren på den ene nye radiatoren i leiligheten. 

NB: Du bør påregne at tidsplanen vil kunne endres + / – en time for befaring og montering fra Brunata. Seksjonseier står ansvarlig for at det er tilgang til seksjonene enten ved at noen er tilstede eller at man leverer nøkler på forhånd til Gunns Salong. (det er selvfølgelig 2019 og ikke 2018 som det står i skjemaet)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*