Home > Uncategorized > 18.12-18 OS1218 – ETTERBEFARING AV BALKONGUTBYGGINGEN

Hei igjen seksjonseiere,

Tid for etterbefaring av balkongutbyggingen

Vi er nå helt på slutten av balkongutbyggingen.  Fredag 21.12. skal BT rydde unna det som står igjen, og parkeringsplassene vil igjen være disponible fra lørdag 22.12. Fasade og vinduer blir vasket så godt som praktisk mulig nå, men det vil bli nødvendig med en sluttrengjøring til våren. 

Balkongutbyggingen har tatt sin tid, og mange brikker skulle falle på plass.   I det store og hele har deg gått veldig greit, med flere positive tilbakemeldinger fra de nye balkongeierne og andre. Vi har imidlertid også mottatt en del meldinger om feil og mangler, som er rettet opp, eller vil bli rettet i begynnelsen av januar.

Styret synes det er viktig at alle de nye balkongeierne skal være sikret arbeider ihht til norsk standard.   Sverre Sande/Byggestyring, BT, og en fra styre vil derfor allerede fredag 21.12. foreta en ferdigbefaring UTVENDIG av alle balkongene.   Vi får tilgang tilgang til alle balkongene i en etasje ved å gå inn fra en leilighet (eier allerede varslet) og så langsetter balkongene, gjennom skilleveggene som kan åpnes/lukkes.  Styret har nøkkel til en slik leilighet i hver etasje.  Det er ikke nødvendig at beboer/eier er tilstede, men bare hyggelig om man så ønsker det. Denne utvendige befaringen av selve balkongene begynner fredag 21.12.,kl 10:00, og varer tilsammen for alle de 40 balkongene ca 2-3 timer.   Vi ønsker denne befaringen allerede nå, da snø mv. kan vanskeliggjøre en befaring senere på året/tidlig nyåret. 

Det er viktig at INNVENDIGE arbeider er godt utført, og at feil og mangler rettes opp.  Styret ønsker derfor å tilrettelegge for en ferdigbefaring inne i hver balkongleilighet torsdag 17. januar.   Da vil en representant for BT, sammen med Sverre Sande/Byggestyring og en fra styret møte opp i hver av de 40 balkongleilighetene for å registrere om det foreligger feil og mangler som må rettes opp.  Det er ønskelig at beboer/seksjonseier også er tilstede ved befaringen.    Styret vil komme tilbake med eksakt tidspunkt for befaringen like over nyttår. 

Etter ferdigbefaringene vil Sameiet – forutsatt at det ikke foreligger vesentlig mangler – overta  balkongene og det vil bli utarbeidet  en overtakelsesprotokoll.  Når overtakelse er gjennomført kan entreprenøren sende sluttfaktura.

Styret gjør oppmerksom på at det er 5 års reklamasjonsfrist på arbeidene.

Montering av energimåler på den nye radiatoren i hver balkongleilighet

De gamle energimålerne på radiatorene ved stuevinduene i de nye balkongleilighetene ble tatt av ved demontering av radiatorene, og skal være oppbevart i hver leilighet.   Firmaet Brunata vil torsdag 17. januar påmontere energimåleren på den ene nye radiatoren i leiligheten.  Vi avventer nå arbeidsprogrammet den 17.1. fra Brunata, og så snart vi har det vil vi i god tid orientere alle de nye balkongeierne om klokkeslett for tilgang til leiligheten.

Vedlikeholdsplan for sameiet

Styret jobber med en vedlikeholdsplan for sameiet for 2019-2024.  Vi har allerede mottatt flere innspill fra dere om hva dere mener bør med i en slik plan.  Vi tar gjerne imot flere innspill også!!  Forslag til vedlikeholdsplan vil fremlegges for årsmøtet i slutten av mars 2019.

Mvh, styret v/Andreas 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*