Home > Uncategorized > 2.juli 2019: Innbrudd i våre kjellerboder
Bygning i Olaf Schousvei, Oslo

Det har ganske nylig forekommet innbrudd i våre kjellerboder. Vi ber alle om å sørge for å holde dører til oppganger og kjeller låst hele tiden.

Oppdager du mistenkelig oppførsel i fellesarealer, bør du varsle politiet og ikke usette deg selv for risiko og fare.

Styret vil så snart vi kan, gå gjennom rutiner for sikring av dører og låser, nøkkelrutiner og evaluere om det er behov for nye tiltak.       

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*