Home > Uncategorized > 29.09-18 Balkongteam info uke 40
Bygning i Olaf Schousvei, Oslo

Balkongteam info uke 40,

–       og info fra Rørhjelp vedr. montering av radiator i 5. og 4. etg. i forbindelse med arbeidet med nye balkonger.

Montering av radiator i 5.og 4. egt. vil nå finne sted i uke 41, se vedlagte info fra Rørhjelp.

Byggestyring AS har etter info fra BT nylig informet styret om at det nå er ca. en ukes forsinkelse på fremdriften.
Forsinkelsen skal skyldes at det har tatt tid for BT med overflatebehandling av vegg bak gammel radiator, som ble fjernet ifm
montasje av balkongdører/vindu. Byggestyring opplyser til styret at en ukes forsinkelse på en delaktivitet dessverre må påregnes i et slikt prosjekt.

Innmontering av alle balkongdører/vindu i 3. etg. vil finne sted i uke 41, med evt. overflatebehandling i uke 42.
Innmontering av alle balkongdører/vindu i 2. etg. vil finne sted i uke 43, med evt. overflatebehandling i uke 44.

Montasje av radiator i 3. og 2. etg. vil finne sted så snart som mulig, og når evt. overflatebehanding bak gammel radiator er utført.  Vi kommer tilbake med info om dette.

Styret er selvfølgelig lei for og beklager enhver forsinkelse som blir meddelt oss.
Vi har anmodet Byggestyring om å følge ekstra godt med på videre fremdrift hos BT.

Mvh, styret v/Andreas

Vedlegg: OS1218 – BALKONGTEAM INFO UKE 40

OS1218 – RØRHJELP – INFO – MONTASJE RADIATOR 4. OG 5. ETG.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*