Home > Uncategorized > 3. Mars 2017 INFORMASJON TIL ALLE SEKSJONSEIERE I OLAF SCHOUS VEI 12-18

Hei alle seksjonseiere,
Det er ingen hemmelighet at balkong- og etterisoleringsprosjektet er omfattende og har hatt en rekke
forsinkelser. Heldigvis begynner det nå å ta form.
Styret har engasjert Byggstyring AS v/Sverre Sande til å følge opp sameiets (byggherrens) og
entreprenøren Østlandske Balkong og Fasade (ØBF) sitt ansvar i prosjektet. Dette er en merkostnad for sameiet på ca. kr. 105 000 – 135 000 eks. mva, hvor ca 85% tilfaller balkongene og fordeles likt på de 40 balkongeierne, og ca. 15% på etterisolering fordeles etter sameierbrøken på alle 61 seksjonene.
Styret har i februar hatt en rekke møter med Byggstyring og ØBF, og vi har kommet et godt stykke på vei i det som er en tidkrevende prosess;
– ØBF har laget nye balkongtegninger, med spilerekkverk og mørk innsynsplate på innsiden.
– Nabovarsel (med tegninger fasade, snitt, og situasjonskart, se vedlegg) ble sendt ut 28.2.17.
– Nabovarsel skal være ute i 14 dager før søknaden om rammetillatelse kan sendes.
– Vi har inngått avtale om at ØBF sender inn søknad om rammetillatelse til Plan- og bygg (Pbe)
i kommunen. Pris for sameiet; kr. 20 000, eks. mva.
– Rammesøknaden sendes i midten av mars, så snart vi har mottatt evt. anmerkninger på
nabovarslene. Pbe har 12 uker å svare på rammesøknaden. Det søkes om balkongbredde
1,35 m (referanseprosjekt OS13-27).
– Pbe gebyr for behandling ligger trolig på ca. kr. 20 000 – 25 000, og betales av sameiet.
– Etter at det foreligger rammetillatelse sender vi søknad om igangsettingstillatelse, med
behandlingstid ca. 2 uker i Pbe.
– Siste nå er at balkongutbyggingen kan starte tidlig juli mnd.
Styret har signert låneavtale med Handelsbanken for kr. 330 000, som hele sameiet hefter for, og som iht vedtak på ekstraordinært sameiermøte 27.10.16. kan viderelånes til eiere av to seksjoner for slettingav deres ubetalte fakturer for balkongutbygging/etterisolering.
Styret har fått bistand fra OBOS i utforming av låneavtale kr. 165 000 mellom sameiet og hver eier av de to berørte seksjonene. Styret har hatt møter med de to berørte seksjonseierne om låneavtalen +pantedokumentet, som de har akseptert. Avtalen går bl.a.ut på at eierne av de to seksjonene belastes kostnadene forbundet med at sameiet har tatt opp et slikt lån som viderelånes dem. Lånet er avdragsfritt i 5 år. Lånet forfaller etter avdragsfri periode. Lånekostnadene (renter +omkostn.) tillegges de mnd. f.utg. til eierne av de to berørte seksjonene. Gjelden skal innfris i sin helhet ved evt. salg av seksjonen, og sameiet tar pant i seksjonen for dekning av gjelden om den misligholdes.
Ordinært årsmøte i sameiet er onsdag 5. april, 2017, hos Esperanto, Olaf Schous vei 18. Alle seksjonseierne vil motta innkalling med dagsorden mv. i posten fra OBOS senest innen fristen 8 dager før møtet.
Oslo, 3.3.2017. Styret

OS1218 – BALKONGER FASADE

OS1218 – BALKONG SNITT

OS1218 – SITUASJONSKART

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*