Home > Uncategorized > 30. JULI 2018 INFORMASJON TIL ALLE SEKSJONSEIERE I OLAF SCHOUS VEI 12-18
Bygning i Olaf Schousvei, Oslo

30. JULI 2018 INFORMASJON TIL ALLE SEKSJONSEIERE I OLAF SCHOUS VEI 12-18

Hei alle seksjonseiere,

Plan og bygningsetaten godkjente 23.7. vår søknad om IG (igangsettelsestillatelse) for riving
av eksisterende brannbalkonger og montering av nye balkonger.
Vedlagt finner dere fremdriftsplan for balkongprosjektet, slik at alle, også dere som ikke skal
ha balkong kan følge med på prosjektet. Balkongprosjektet vedgår alle på en eller annen
måte.
Styret er klar over at mange av dere er på ferie nå og kanskje litt ut i august. Fremdriftsplanen
finner du også blant vedleggene til innkallingen til det ekstraordinære sameiermøtet 19. juni,
men vi tror det er hensiktsmessig å minne om planen nå som vi nærmer oss tidspunkt for
arbeidsstart.
Nedkapping av de gamle brannbalkongene begynner mandag 6. august/tirsdag 7. august, se
planen. Balkongteam har varslet at det blir en god del støy når dette arbeidet pågår.
Rørleggerfirmaet Rørhjelp begynner å demontere de gamle radiatorene foran stuevinduene
hos dere som skal ha balkong i uke 33, altså mandag 13. august. (Grunnen til at radiatorer må
flyttes er at det må frigjøres plass til balkongdør der hvor radiator står i dag). Husk å levere
nøkler til Gunns Salong (f.o.m. 30.7.) om du ikke kan være tilstede på den tiden når rørlegger
kommer. Rørhjelp vil trolig begynne i en oppgang, f.eks. oppg 12, (litt avhengig av hvor
mange som er tilstede/nøkler samlet inn), og vil bruke ca 1 time i hver leilighet. Før arbeidene
begynner vil de tømme hele radiatoranlegget – dette vil ta et par timer. Ny stueradiator settes
opp i september.
Styret vil i august tilskrive alle seksjonseiere som skal ha balkong om de vil finansiere
kostnadstillegget selv (økt pris på balkong, ref. innkalling 19.6.), eller delta i lån som sameiet
tar opp. Alle balkongeierne har som kjent allerede innbetalt «gammel» pris, slik at det er mer
enn nok midler på balkongkontoen til å igangsette prosjektet.
Styret vil følge opp med ytterligere informasjon etter hvert som prosjektet skrider frem.
Vedlagt er også påminnelse om å lukke og låse inngangsdørene til oppgangene, som dessverre
ofte står åpne og ulåste, og lett for uvedkommende å komme inn.

Ha en fortsatt god sommer!
30.7.18.
Mvh, styret


Fremdriftsplan Balkonger O.S. 12-18


Uke 32-33

Nedkapping av brannbalkonger


Uke 33-34

Rørlegger for nedkapping av gamle radiatorer
mellom kl. 08.00-16.00
(husk å levere nøkkel (f.o.m. 30.7.) hos Gunns
Salong hvis du ikke kan være til stedet)


Uke 34-35

Montering stillas / tilrigging


Uke 36 til og med uke 42

Montering dører


Uke 40 til og med uke 50

Montering av balkonger


Uke 50,51

Fjerning stillas / frarigging


Her kan du laste ned fremdriftsplanen:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*