Home > Uncategorized > ÅRSMØTET BLIR UTSATT

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous vei 12-18

ÅRSMØTET BLIR UTSATT
Pga koronaviruset er det innført begrensninger i å avholde møter med større menneskemengder.

Vi har tidligere sendt ut forhåndsvarsel om årsmøtet planlagt avholdt 6. april. Vi meddeler herved at årsmøtet utsettes.

Vi er kjent med at OBOS arbeider med en løsning for elektronisk avholdelse av årsmøter. Det er høyst usikkert om det fins noen hjemmel for å pålegge et sameie å avholde årsmøte elektronisk.

Vanlige årsmøter hvor seksjonseierne møter opp er viktig både for retten til fri ytring og for en effektiv mulighet til å influere på avgjørelser som skal fattes, godkjenning av regnskap og ikke minst valg av personer til å forvalte eiernes interesser.

Vi regner med at vi kommer oss over dette viruset og håper at vi kan avholde årsmøtet innen 30. juni, som er lovens frist.

I mellomtiden ber vi om at alle i sameiet følger myndighetenes råd og instrukser slik at vi kan friskmeldes snarest. Se anbefalingene på helsenorge.no.

La oss se på dette ansvaret som et felles ansvar.

Oslo 17.3.2020

Mvh styret i Sameiet Olaf Schous vei 12-18

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*