Home > Parkering > Balkongutbygging og endring av parkeringsmønster.

Balkongutbygging og endring av parkeringsmønster.

I forbindelse med balkongutbygging i sameiet blir det følgende endringer i parkeringsplassene som vi har til utleie i bakgården. Styret har funnet en løsning der alle som i dag leier parkeringsplass, vil få tilbud om parkering gjennom hele byggeperioden. Plass nummer 1 til 7 er ikke berørt av byggeaktiviteten.

Plassene 9 til 18 blir berørt, men styret har fristilt og funnet en annen løsning for leietakere av plassene 16, 17 og 18. Det blir da plass til resten av leietakerne på plassene 9 til 15 om de parkerer på skrå i byggeperioden slik det er vist på tegningen under. Det blir stengt for gjennomkjøring så man må benytte inn og utkjøringen til Schous Terassen. NB Endringen trer i kraft fra mandag 6. August

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*