Home > Uncategorized > Beboerinformasjon uke 38. OSV12-18

Beboerinformasjon uke 38. OSV12-18

Styret i sameiet har i dag den 14. september gjennomførte befaring på byggeplassen sammen med byggeleder og Balkongteam. Fremdriften i prosjektet går som planlagt, men det er noen få uforutsette saker som har dukket opp under prosjektet. Denne uken har BT fjernet teglstein i områdene der den nye balkongdøren skal monteres. Dette er forberedelse til at de senere fjerner betongpuss inn til din seksjon, før dør og vinduer skal monteres. Se bilde 1 og 2. I forbindelse med dette arbeidet viste det seg, at noen av de leiligheten der hvor det tidligere var store radiatorer, ble gamle radiatorfester en liten utfordring. (bilde 3) Balkongteam går over alle seksjoner før helgen,og sjekker om det er hull i murpuss, som vist på bilde 3 og at dette midlertidig blir tettet i vente på en snarlig montering av ny dør. Vær oppmerksom på at denne delen av veggen nå kun består av innvendig puss. Ved støt bil murpuss i dette området lett kunne sprekke og øre til hull. Denne situasjonen vil vare noen få dager frem til du får montert ny balkongdør. I mellomtiden  vis hensyn og aktsomhet.    

Bilde 1

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 2​​​​      

 

 

 

 

 

Bilde 3

    

 

Vennligst ta hensyn til at parkeringsplassen er en arbeids/ byggeplass på dagtid. Følg veiledning og beskjeder som blir gitt av Balkongteams personale, om du oppholder

deg i området innenfor deres arbeidstid.  

 

 

 

I uke 38. Er det følgende byggeaktiviteter som er planlagt i sameiet.

 

Balkongteam fortsetter montering av dører og vinduer i 4. Etasje. Forberedende arbeid for dørinnsetning i 2. Og 3 etasje.  

 

NB: VIKTIG MELDING FRA RØRHJELP AS V/KIM JONASSEN;
Rørhjelp AS vil utføre påfylling og lufting av varmeanlegget onsdag 19/9 og torsdag 20/9.
Normalt vil dette ta ca 10-15 min pr. leilighet, men så er det slik at det tar mest tid i starten når det er mye luft i anlegget, og kortere tid etterhvert som det fylles.
Vi må starte lufting i 1.etg, og jobbe oss oppover.
Det enkleste for oss er om alle leverer nøkkel i Gunns salong, slik at vi ikke er avhengig. av en «spikret» tidsplan. Vi har forståelse for at noen ønsker å være tilstede når arbeid pågår, men da må de være litt fleksible når det gjelder tid.

Tidsskjemaet vil se ut omtrent slik:

Onsdag 19/9:

Ca kl 8.00: Påfylling i fyrrom.
Ca kl 8.30-10.00 Lufting i 1.etg, oppg. 12 og 14 (og inspeksjon i seksjon 28, 34 og 36. Se
info med rød skrift under).
Ca kl 10.00-11.00 Lufting i 1.etg, oppg. 16 og 18.
Lunsj.
Ca kl 12.00-13.00 Lufting i 2.etg, oppg. 16 og 18.
Ca kl 13.00-14.00 Lufting i 2.etg, oppg. 12 og 14.
Ca kl 14.00-15.00 Lufting i 3.etg, oppg. 12 og 14.

Torsdag 20/9:
Ca kl 8.00: Etterfylling i fyrrom.
Ca kl 8.30-10.00 Lufting i 3.etg, oppg. 16 og 18.
Ca kl 10.00-11.00 Lufting i 4.etg, oppg. 16 og 18.
Lunsj.
Ca kl 12.00-13.00 Lufting i 4.etg, oppg. 12 og 14.
Ca kl 13.00-14.00 Lufting i 5.etg, oppg. 12 og 14.
Ca kl 14.00-15.00 Lufting i 5.etg, oppg. 16 og 18.

Denne tidsplanen kan bli endret. Kanskje er det leiligheter hvor det ikke er tilgang, eller kanskje det tar kortere / lengre tid enn først antatt. Derfor er det fint om de som ikke leverer nøkkel i Gunns salong, er tilstede i god tid før, eller ringer Kim på tlf. 91993313 om det skulle være noe.
NB: Onsdag morgen / formiddag må vi ha tilgang til seksjon 28 i oppg.12, seksjon 34 i
oppg.16, og seksjon 36 i oppg. 18. I disse seksjonene var røropplegg bygget inn, eller det var montert skap / garderober ved røropplegg.
Vi måtte da benytte spesialkoblinger, som må kontrolleres ved påfylling.
Disse leilighetene må vi ha nøkler til, eller beboere må være tilstede hele formiddagen.
NB: De beboere som evt. selv har utført arbeider på varmeanlegget, eller har forsøkt å
lufte sine radiatorer, må forsikre seg om at dette er i orden og at lufteskruer er stengt når
anlegget fylles opp !

Mvh Kim Jonassen
Rørhjelp AS
Tlf: 91 99 33 13

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*