Home > Brann/Evakuering

Brann og evakueringsrutiner
Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill Simulation Training For Safety in Condominium or Company
I OSV 12 til 18 er det ikke montert et felles brannalarmanlegg, eller automatisk slukkeanlegg! Det oppfordres alle beboere om å følge reglene om  tilgjengelige, godkjente slukkemedier, og nødvendige brannvarslere i sine leiligheter. NB Sjekk batterier i varsleren minst en gang i året.

 

 

If you don’t understand Norwegian. You can read about fire safety and precautions, in many languages on these link.  


Ved mistanke om brann:
Det er viktig at vi som bor i bygget, sammen tar ansvar for å forsikre oss om at det ikke starter en brann. Om det skulle oppstå en brann, er det viktig at vi agerer riktig. Oppdager du røykutvikling i bygget, ta nødvendige forhåndsregler for å sjekke ut hva årsaken til røykutviklingen er. Ring brannvesenet så snart du har misstanke, om at det er en brann som  forekommer i din, eller andres leilighet. Ved stor røykutvikling i trappegang forhold deg rolig i leiligheten til brannvesenet gir annen beskjed. fra 3. til 5. etasje, er det også mulig å evakuere ved å benytte brannbalkong. Hold vinduer og dører lukket for å unngå spredning av brann, og begrense «tilluft» som kan føre til en raskere spredning av brannen.

Huskeliste:
Oppdager du røyk eller branntilløp? Sjekk så godt du kan, om hva som er årsaken og ring 110.

Evakuering, vurder om det er trygt å forlate leiligheten, og følg brannvesenets informasjon. Når du er evakuert, er det viktig at du ikke står i veien for personalet som jobber med å slukke brannen.