Home > Uncategorized > Det blir avholdt ekstraordinær generalforsamling og valg av styreleder i sameiet Olaf Schous vei 12 til 18 den 5 desember klokken 18.00
Bygning i Olaf Schousvei, Oslo

Sittende styreleder i sameiet Joe Harald Strand har valgt å trekke seg fra vervet. Sameiet har derfor behov for en ny styreleder, som sammen med styret og forretningsfører vil være med å bidra til driften av Olaf Schous vei 12 til 18 fremover.

Innkalling og dagsorden blir utsendt innen tidsfristen i forkant av møtet.  

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*