Home > Uncategorized > Er dette din søppel?

Kjære seksjonseier/ leietaker

Styret i Sameiet minner om husordensreglene i sameiet og ber alle om å følge disse. Nå ser det helt forferdelig ut i søppelrommet og dette er helt uakseptabelt!

§ 2 Søppel og avfall

Søppel og avfall må ikke henlegges på Sameiets område, men i containere som er plassert i søppelrommet. Det er strengt forbudt å kaste brannfarlig avfall i søppelbeholderne. Utstyr skal ikke hensettes i kjellergangene.

NB IKKE GLEM KILDESORTERING!

Matavfall i GRØNNE poser!

Plastavfall i BLÅ poser!

Restavfall i VRENGTE plastposer!

Papiravfall sorteres ALENE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*