17/01/2019

Schedule

Date:
Time:

Befaring i din seksjon den 17. januar 2018

Det er viktig at INNVENDIGE arbeider er godt utført, og at feil og mangler rettes opp. Styret
ønsker derfor å tilrettelegge for en ferdigbefaring inne i hver balkongleilighet torsdag 17.
januar. Da vil en representant for BT, sammen med Sverre Sande/Byggestyring og en fra
styret møte opp i hver av de 40 balkongleilighetene for å registrere om det foreligger feil og
mangler som må rettes opp. Sverre sande vil samtidig ta en kort befaring på tilstand og
tilkobling for kjøkkenventilasjonskanalene i hver seksjon. Det er ønskelig at
beboer/seksjonseier også er tilstede ved befaringen. Vi har valgt å gjennomføre befaringen i
forbindelse med at Brunata skal montere energimålere i alle seksjoner med balkonger og
nye radiatorer.
Montering av energimåler på den nye radiatoren i hver balkongleilighet
De gamle energimålerne på radiatorene ved stuevinduene i de nye balkongleilighetene ble tatt
av ved demontering av radiatorene, og skal være oppbevart i hver leilighet. Firmaet Brunata
vil torsdag 17. januar påmontere energimåleren på den ene nye radiatoren i leiligheten.