26/08/2019

Schedule

Date:

Oppgradering av fasaden og balkonger på ende vegg av Oslo Murermesterbedrift AS

Som styret tidligere også har varslet om, så er det et akutt behov for å vedlikeholde fassaden (pussede delen neders rundt hele bygget) Styret har inngått avtale med Oslo murermesterbedrift som vil gjennomføre dette arbeidet i perioden fra uke 35-38. Det vil foregå lørdagsarbeider på fasaden mellom 9-15 og noe støy kan forekomme.