Home > Uncategorized > Forhåndsvarsel til Årsmøtet 17. juni

FORHÅNDSVARSEL OM ÅRSMØTE 2020
Styret varsler med dette om at Sameiet Olaf Schous vei 12-18 vil avholde ordinært årsmøte:
Onsdag 17. juni 2020 kl. 18:00
Sted: Sinsen kirke, Lørenveien 13

(Du vil motta en formell innkalling i forkant av møtet)


Vi har tidligere sendt ut slikt varsel, men pga. Koronapandemien ble møtet utsatt. Vi gir derfor her en (kort) frist med anledning til å fremme saker for årsmøtet og fremme forslag til styrevalg.

Forslag til saker og valg av styremedlemmer som seksjonseiere ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 3. juni 2020.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er det ønskelig at:
• Det går klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet
• Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak og gjerne med en begrunnelse.


Forslag sendes til styrets e-postadresse:
olafschousvei12-18@styrerommet.no
eller pr. vanlig post til:
Sameiet Olaf Schous vei 12-18 v/ OBOS Eiendomsforvaltning, Postboks 6668, St. Olavs pl, 0129 Oslo

Vi har dessverre ingen valgkomité og styret oppfordrer dere derfor til å tenke på hvem dere vil ha med i styret. Samtlige styremedlemmer og varamedlemmer er på valg. Det er derfor ønskelig at alle bidrar til at sameiet også neste år har et funksjonelt styre som tar ansvaret for din eiendom og ditt bomiljø. Snakk med naboer og kjente med tanke på å foreslå styremedlemmer og varamedlemmer. Det er også ønskelig å velge en valgkomité på årets årsmøte.


Oslo, 26.05.2020
Med vennlig hilsen
Styret i Sameiet Olaf Schous vei 12-18

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*