Home > Uncategorized > HJEMMESIDEN ER IKKE LENGRE I BRUK – THIS SITE IS NO LONGER IN USE

HJEMMESIDEN ER IKKE LENGRE I BRUK – THIS SITE IS NO LONGER IN USE
Seksjonseiere oppfordres til å logge seg på Vibbo.no som er sameiets nye informasjons- og kommunikasjonskanal.
Seksjonseiere må ta ansvar for å orientere sine leietakere om aktuelle saker som blir lagt ut på Vibbo.
Styret har hengt opp oppslag i hver oppgang med kontaktinformasjon (e-post til styret og kontaktinfo per styremedlem).

Section owners are encouraged to log on to Vibbo.no, which is the condominium’s new information and communication channel.
Section owners must take responsibility for informing their tenants about current issues that are posted on Vibbo.
The board has posted notices in each stairwell with contact information (e-mail to the board and contact information per board member).

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*