Home > Rydding og vedlikehold > Informasjon fra styret

Hei alle beboere i OSV 12-18 😊

Her kommer litt info til dere:

Husorden og beboeransvar
Vi ønsker å minne alle om sameiets vedtekter. Dere finner dem på nettsiden vår: https://osv12-18.no/husordensregler/ og under.

Skadeforsikring
Skader meldes styret via e-post osv1218@gmail.com snarest mulig.
Styret vil i samråd med OBOS skadeavdeling vurdere om skaden dekkes av sameiets forsikring.

Sykkelbod
Døra til sykkelboden har tidvis vært åpen. Vi tror dette skyldes at døra ikke går i lås uten at man tar godt tak og smekker den på plass. Styret ordner reparasjon så snart som mulig. Dere som har sykler der oppfordres til å sjekke at ingen sykler er blitt borte.

Skadedyr
Vi kjøper brukte møbler på Finn, reiser i inn- og utland, pakker ut esker fra Ikea i leiligheten…
Dette og mer øker risikoen for å få ekle krypdyr inn i leilighetene våre. Anticimex melder at spredningsfaren fra leilighet til leilighet ikke er stor, men vi må likevel gjøre vårt for å unngå problemet.
Noen gode tips er å pakke ut av esker på balkong eller ute, sjekke brukte møbler for tegn til skadedyr og kaste tøy fra koffert rett i vaskemaskin for deretter å riste kofferten ute.

Benytt fagfolk!
Ikke gå i fella og benytt ufaglærte til elektriker-, rørlegger- eller annet arbeide som krever fagfolk. Sørg for at arbeidet du skal ha utført holder forskriftsmessig standard og sjekk firmaet du benytter. Noen artikler som er verd å lese: http://www.bygg.no/article/1299225
https://dnbeiendom.no/…/gj…/slik-unngar-du-oppussingstabbene
https://www.aftenposten.no/…/ja-du-kan-gjoer-dette-selv-men…

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*