Home > Rydding og vedlikehold > Nabovarsel seksjon 37.

Eier av seksjon 37 varsler om byggearbeid i seksjonen på dagtid noen uker fremover.

Eier av seksjon 37 varsler om byggearbeid i seksjonen på dagtid noen uker fremover.

Torsdag 14. februar vil det skiftes radiatorer i seksjon 37. Dette vil påvirke driften ev radiatorer i seksjonene 12, 13, 25, 49 og 61. Styret i sameiet beklager ulempen dette eventuelt vil medføre beboere i noen timer den 14. februar. Blir det luft i radiatoren så bistår vi med lufting i etterkant. Ta kontakt med Joe Harald Strand i oppgang 18. så bistår han med lufting av radiatorer den 14. februar etter klokken 16.00

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*