Home > Uncategorized > Nyhetsvarsel om fasade rehabilitering.

Vi kan i dag melde at arbeidet med fasaden dessverre ikke er startet på det avtalte tidspunkt. Stillas er satt opp, men arbeidet er enda ikke i gang.

Vi har i dialog med Oslo Murermesterbedrift fått bekreftet at de er litt forsinket, men at de på tross av dette har målsetting om å bli ferdige med hele prosjektet på avtalt tid.

Styret beklager forsinkelsen og OM bekrefter til oss at de regner med å være i gang med prosjektet ila neste uke.

NB. Dette forsinker ikke prosjektene stramming av dører til seksjonene og skifte av dørhåndtak for de seksjonene med nye balkonger. Nøkkelleveringsfrist er fortsatt den 11. september.

Vi har allerede nøkkel til seksjonene: 15, 22, 28, 31, 39, 40, 44, 45, 52, 55, 58

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*