Home > Uncategorized > Om defekt tørketrommel og eventuell avvikling av fellesvaskeriet

Tørketrommelen i vaskekjelleren er defekt.

Styret vil i årsberetningen reise spørsmål om sameiet bør stenge vaskeriet pga lite bruk og store kostnader.

Styret har undersøkt kostnader både for reparasjon og kjøp av ny trommel. Trommelen vi har er gammel, og det er dyrt å reparere den. Kjøp av ny industritørketrommel er også veldig dyrt.

Vi vurderer derfor å kjøpe inn en ordinær tørketrommel inntil videre, og i påvente av avklaring av vaskeriets fremtid.

Ved en eventuell avvikling av vaskeriet, vil det være enklere å selge videre en ordinær trommel. Det samme gjelder dersom det blir besluttet å videreføre vaskeriet, og kjøpe inn en ny industritørketrommel.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart som mulig.

Vennlig hilsen styret.


Your email address will not be published. Required fields are marked *

*