Home > Uncategorized > Opprydding av sykler i sykkelrommet og på sykkelparkeringene

Søndag 30/6-19 vil styret starte opprydding av sykler i sykkelrommet og på sykkelparkeringene i kjellerene, slik at vi kan frigjøre plass til syklene som faktisk er i bruk.

Vi kommer til å merke alle syklene med rød teip, og dersom du ikke har fjernet teipen innen 14. juli vil sykkelen din bli ryddet til fyrrommet. Sykelen vil bli stående i furrommet inntil slutten av september, før de blir sendt til gjenbruksstasjonen.
God sommer og god sykkeltur!

Clean up of bicycles

On Sunday June 30th, the board members in sameiet OSV 12-18 will start cleaning up bicycles in the bicycle room, and the bicycle spot in the basements, so that we can make space for the bikes that are actually in use.
We will mark all the bikes with a red tape. If you don’t remove the red tape by July 14th, your bike will be relocated to a safe and locked place in the basement. If nobody reports it´s missing by the end of september, the bike will be sent to the recykeling center.
We wish you all a Good summer, and enjoyable bike rides!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*