Home > Uncategorized > OS1218 – MANGLER 10.10. 2018 MANGLER VED UTFØRTE ARBEIDER – BALKONGUTBYGGINGEN

MANGLER VED UTFØRTE ARBEIDER – BALKONGUTBYGGINGEN

Hei alle seksjonseiere,

Som dere ser er balkongutbyggingen kommet godt igang, og mange melder om at de ser frem til å benytte balkongene (neste vår).

Styret følger opp Balkongteam (BT) og Rørhjelp så godt vi kan, og Sverre/Byggestyring har befaringer hver uke for å følge opp teknisk utførelse og fremdrift,  med tilbakemelding til styret.

I all hovedsak er vi godt fornøyd med fremdriften og arbeidene som utføres.  Vi synes BT og Rørhjelp er imøtekommende når vi tar opp saker med dem, og vi mottar også hyggelige tilbakemeldinger fra dere om erfaringene dere har hatt med de.

Vi har imidlertid også mottatt meldinger fra enkelte av dere om detaljer dere ikke er helt fornøyd med.  Slikt kan dessverre skje i en såpass stor og omfattende jobb som denne balkongutbyggingen er.  Mangler skal utbedres av de som har gjort jobben.

Hvis dere oppdager forhold ved utførelsen som ikke er tilfredsstillende er det viktig at dette blir meddelt entreprenørene med en gang, slik at utbedring kan bli gjort fortløpende.

Følgende er derfor klart; hvis det er misnøye med utført arbeid bør dette meldes inn til aktuell entreprenør fortløpende, med kopi til Sverre v/Byggestyring.  Sverre holder som påpekt styret orientert om teknisk utførelse og fremdrift.

Balkongteam; v/Per Johnny Hansen – pj@balkongteam.no

Rørhjelp; v/Kim Jonassen –  post@rorhjelp.no

Sverre Sande/Byggestyring – sverre.sande@byggestyring.no

Styret takker for god hjelp i oppfølging av arbeidene!

Mvh, styret

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*