Home > Parkering

Biler parkert på rekke og radParkering
Sameiet disponerer i alt 18. parkeringsplasser til utleie for beboere. Ønsker man å leie en parkeringsplass, må man registrere seg på venteliste, e-post:  sameiet1218@hotmail.com  Beboere som eier og bebor sin egen leilighet, har første prioritet på ventelisten. Eventuelle leietakere på ventelisten, som får sin leilighetseier til å garantere for leie av parkeringsplass, stiller i 2. Prioritet på ventelisten. Leilighetseier står ved gitt garanti, ansvarlig for eventuell udekket leie, om leietaker ikke betaler, eller flytter uten å varsle om dette. Leietakere uten leilighetseiers garanti, har 3. prioritet på ventelisten.
Gjennomsnittlig venteliste tid er Ca. 1. År. Per i dag ligger månedsleien på Kr 450,- Det tilkommer et etableringsgebyr pålydende Kr 680,- ved inngåelse av leiekontrakt.