Home > Uncategorized > Protokollen fra ekstraordinært sameiermøte 19.6.2018.
Bygning i Olaf Schousvei, Oslo

Hei alle seksjonseiere,

Vedlagt er protokollen fra ekstraordinært sameiermøte 19.6.2018.

Som det fremgår av protokollen ble forslag A-D vedtatt, mens forslag E ikke ble vedtatt (falt bort, da D ble vedtatt).

Salgsleder Thor Hammer i Balkongteam orienterte alle fremmøtte om Balkongteam, om den fremtidig balkongutbyggingen og svarte på en rekke spørsmål fra salen.  Thor viste bl.a. hvordan balkongdør og skillevegg vil se ut, se vedlagte bilder fra et annet sameie Balkongteam har bygget balkonger, det gjøres oppmerksom på at hos oss vil det komme 2 fags like store vinduer ved siden av balkongdøren.

Balkongteam vil 2. og 3. juli møte til oppmåling i leilighetene som skal ha balkong.  De ønsker å komme inn i flest mulig av leilighetene, hvor det da også vil bli anledning til å ta opp saker og ting med den enkelte seksjonseier.  Beboer må da være tilstede eller gi nøkkel til styret.  Styret vil med det aller første maile alle mer info om dette.

Balkonger av ulik størrelse ihht budsjett fremlagt i innkallingen medfører ulike balkongkostnader i størrelse kr. 173 221 – kr. 217 588.   Økningen pr. balkong ift tidligere utfakturert fra OBOS ligger i størrelsesorden kr. 40 000 – kr. 85 000, se innkallingen til møtet.   Som følge av vedtak av forslag B og C på møtet vil det bli anledning for den enkelte balkongeiere å betale av egne midler den aktuelle økningen for sin balkong, eller delta i det lånet sameiet tar opp for å finansiere økningen for de som ønsker slik finansiering.  Styret vil komme tilbake til balkongeiere for å få kartlagt hvor mange som ønsker hhv egenbetaling eller delta i lånet for den økte balkongkostnaden.

Mvh styret v/Andreas

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*