Home > Uncategorized > Rundskriv av 24.08.2020

Saker:
1. Nedleggelse av fellesvaskeriet
2. Endring i informasjons- og kommunikasjonskanaler
3. Ventilasjon
4. Prisøkning for leie av parkeringsplass
5. Leie av plass til scooter
6. Ekstraordinært Årsmøte


1. Nedleggelse av fellesvaskeriet
Fellesvaskeriet ble vedtatt nedlagt på sameiets Årsmøte avholdt den 17. juni 2020.
Fellesvaskeriet legges ned med virkning fra 31.12.2020 og maskiner søkes solgt.
Salg av vaskekort fra Nærbutikken fortsetter frem til 1.11.2020.


2. Endring i informasjons- og kommunikasjonskanaler
Sameiet benytter i dag flere forskjellige kanaler for kommunikasjon og informasjon. Vi har egen hjemmeside, Facebook og Vibbo, i tillegg til egen Hotmail.
Det er langt mer hensiktsmessig og samle alt på ett sted og styret vil fra nå av benytte OBOS sin plattform; informasjonssiden www.Vibbo.no og e-post olafschousvei12-18@styrerommet.net

Seksjonseiere må aktivere sin brukerkonto på Vibbo for å motta informasjon styret legger ut. Klikk på lenken over, legg inn ditt mobilnummer, og følg den enkle anvisningen videre.

NB. Vi oppfordrer alle til å registrere sitt samtykke for å motta informasjon per SMS. Dette gjøres ved å gå inn på «Min profil» når du har aktivert din brukerkonto. «Min profil» ligger i meny ved siden av navnet ditt, øverst i høyre hjørne.
Når du har registrert ditt samtykke vil du motta SMS når det legges ut ny informasjon fra styret.

Hjemmesiden, FB-kontoen og Hotmail-kontoen deaktiveres fra 1.10.2020.

3. Ventilasjon kjøkken og bad

Sameiet gjennomførte i 2019 rensing av ventilasjonskanaler i sameiet. Aktiv Ventilasjon som gjennomførte oppdraget, har på vegne av styret i sameiet utarbeidet en avviksrapport om de avvikene som må utbedres i den enkelte seksjon. Hver seksjon som dette gjelder, vil få eget skriv om dette.

Gjennomgangen av ventilasjonen avdekket att alle bad i sameiet har et strekkrør fra ventil i tak og frem til ventilasjonssjakt. I mange seksjoner var strekkrøret løsnet fra tilkoblingen til ventilasjonssjakt og styret anbefaler samtlige seksjoner å sjekke (gjennom inspeksjonsluken i taket på badet) at strekkrøret er festet skikkelig til ventilasjonssjakten.

4. Prisøkning for leie av parkeringsplass
Styret har besluttet å øke dagens månedsleie for parkeringsplass fra 450,- til 500,-. Økningen skjer med virkning fra 1.10.2020.

5. Leie av plass til scooter
Styret har innvilget søknad fra Joe Harald Strand, om leie av ledig markert plass inntil vegg ved kjellertrapp i nr. 18, til scooter.
Månedsleien er fastsatt til 200,-

6. Ekstraordinært Årsmøte
Det blir ekstraordinært Årsmøte den 17. september kl. 18.00 i Sinsen kirke. Hold av datoen! Mer informasjon kommer. Vel møtt 😊


Your email address will not be published. Required fields are marked *

*