Home > Uncategorized > SISTE NYTT 15. AUGUST 2019

Oppgradering av fasaden og balkonger på ende vegg.

Som styret tidligere også har varslet om, så er det et akutt behov for å vedlikeholde fassaden (pussede delen neders rundt hele bygget) Styret har inngått avtale med Oslo murermesterbedrift som vil gjennomføre dette arbeidet i perioden fra uke 35-38.
Det har gjennom sommeren også falt av flere deler av den pussede flaten, og pussen generellt viser seg å ikke lenger sitte fast på selve bygget. Fassaden pusses og males. Dører til kjeller males. Balkongene på kortsiden settes i stand, Her er det påvist store skader i betongdekket så dette er et helt nødvending tiltak.
Maling av vinduer: Alle vinduer mot Olaf Schous vei og på kortsidene skal males. Disse vinduene må lukkes på dagtid!
Vinduer fra 1 til 5 etg på baksiden av bygget, må tas senere og samtidig med rehabilitering på veggen der de nye balkongene er montert. Sokkelen blir tatt nå.

Oslo Murermesterbedrift AS

VARSEL

Rehabilitering på deres eiendom
Olaf Schous Vei 12-18

Det vil i uke 35-38 foregå støyende og støvende arbeider, noen av kjeller vinduene vil være tildekket med plater i deler av disse uke for å unngå at rutene skades.
Resten av perioden vil vinduene være tildekket av plast for å unngå sement og malingssøl på vinduene. Denne plasten må dessverre sitte der for å holde fortgang i prosessen og medfører begrenset med luftingsmuligheter.
Vi vil i denne perioden også utføre maling av vinduer med lift mot Olaf Schous Vei og på kortsidene.
NB: Lufting på dagtid for de med vinduer i 1 og 2 etasje må unngås pga vann og støv, vi tar ikke ansvar for støv eller vann inn i leiligheter der beboer har latt vindu stå åpent på dagtid!
Det vil foregå lørdagsarbeider på fasaden mellom 9-15 og noe støy kan forekomme. Beboere har ikke tilgang til stillaset i byggeperioden.
Beboere som har eiendeler i i kjeller bes dekke til eller fjerne gjenstander de er redd for pga støv. Vi utfører ikke vask av kjeller eller oppganger ved ferdigstillelse av prosjektet. Det vil kun bli utført opprydding og rengjøring med kost
Beklager ulempene og ubehaget vårt arbeid kan påføre dere, men det er kun for en kort periode og dere vil få en ny og flott fasade. Spørsmål eller rapport om uønskede hendelser tas med undertegnede eller styret.

Asle Rabben Prosjektleder Murmester og Bygg/Tømrermester Tlf dir: 95 70 83 31 Tlf: 21 12 00 51

Her har armeringsjernet kommet gjennom betongen.

VARSEL

Rehabilitering på deres eiendom
Olaf Schous Vei 12-18

VI VIL STARTE OPP MED Å REHABILITERE BALKONGER
NB dette gjelder endeseksjonene!!! 50, 38, 26, 14, 1 og gelender for seksjon 61,49, 37

Uke 35 – 47

Det vil i uke 35-38 foregå støyende og støvende arbeider, noen av vinduene vil være tildekket med plater i deler av disse uke for å unngå at rutene skades. Så da vil det bli noe mørkt inne i leiligheter en kort periode.
Resten av perioden vil vinduene være tildekket av plast for å unngå sement og malingssøl på vinduene. Denne plasten må dessverre sitte der for å holde fortgang i prosessen og medfører begrenset med luftingsmuligheter.
NB: Lufting på dagtid må unngås pga vann og støv, vi tar ikke ansvar for støv eller vann inn i leiligheter der beboer har latt vindu stå åpent på dagtid!
Det vil foregå lørdagsarbeider på fasaden mellom 9-15 og noe støy kan forekomme.
Beboere har ikke tilgang til stillaset eller balkonger i byggeperioden.
Beboere som har eiendeler i boder på loft eller i kjeller bes dekke til eller fjerne gjenstander de er redd for pga støv. Vi utfører ikke vask av loft eller kjeller ved ferdigstillelse av prosjektet. Det vil kun bli utført opprydding og rengjøring med kost
Beboere bes rydde balkonger innen dato for oppstart. Alle møbler, potter, blomster, pynteting, løse skillevegger eller andre gjenstander må fjernes.
Gjenstander som ikke er fjernet vil bli fjernet på beboers regning, OMB tar ingen ansvar for gjenstander vi må fjerne.
Beklager ulempene og ubehaget vårt arbeid kan påføre dere, men det er kun for en kort periode og dere vil få en ny og flott fasade.
Spørsmål eller rapport om uønskede hendelser tas med undertegnede eller styret.
Med vennlig hilsen Oslo Murmesterbedrift AS
Asle Rabben
Prosjektleder Murmester og Bygg/Tømrermester
 Tlf dir: 95 70 83 31 Tlf:  21 12 00 51
Strømsveien 200 0668 Oslo

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*