Home > Uncategorized > Siste Nytt 2 september 2019
Bygning i Olaf Schousvei, Oslo

Stramming av dører til hver seksjon og oppgradering av inngangsdører til oppgangene.

Stramming av dører til hver seksjon og oppgradering av inngangsdører til oppgangene.

Arbeidet gjennomføres av flere grunner, her er de tre viktigste:
1. Brannsikring.
2. Forsøke å gjøre overgangen dørkarm så tett som mulig, for å unngå skjemmende lukt av forskjellig slag, i oppgangene.
3. Tiltaket vil føre til at dørene trolig holder noen år til før de må byttes ut.

Østerdalen skal også pusse, lakke og sette nye beslag og lister, på inngangsdørene til oppgangen.
Arbeidet vil starte i uke 38. fra 16-20 september. Østerdalen trenger da tilgang til din seksjon, for å utføre arbeidet. De starter i nummer 18 og jobber seg videre nedover til nummer 12. Det er ikke så lett å si hvor lang tid arbeidet tar i hver seksjon, så vi ønsker å tilrettelegge for at de arbeider videre så raskt de kan, og at de derfor får tilgang til alle seksjonene samtidig.
Du kan legge dine nøkler i styrepostkassen i ziplock poser, som er lagt ut ved postkassen. Du finner styrekassen i nummer 14 foran vaskeriet.

Merk posen med ditt seksjonsnummer Nøkkel må senest leveres senest den 11. september, de som ikke kan eller vil levere, må selv være tilstede i seksjon i perioden arbeidet pågår. 
NB Næringsseksjonene 12 og 13 er ikke berørt av dette arbeidet. 
Seksjonseier er ansvarlig for å varsle leietaker om det er vedkommende som skal være ansvarlig for å sikre tilgang.

Balkongteam og sameiets overtakelse av balkong prosjektet:

Dette gjelder seksjonene: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.
Sameiet har enda ikke tatt over balkongprosjektet fra entreprenør og det er flere årsaker til dette. Det har vært viktig for oss å sikre at de feil og mangler som er og blir avdekket, blir utbedret eller at det er etablert en plan, for utføring/ utbedring av feil og mangler, før vi aksepterer overtakelse.
Vi har fått in ganske mange «klager» tilbakemeldinger på at dørhåndtakene er harde og ganske tunge å lukke og åpne. Flere håndtak har ikke tålt belastningen og har allerede gått i stykker. I samarbeid med BT har vi sett på løsninger som vi kan enes om at blir bra nok.
BT skal i denne sammenheng bytte samtlige dørhåndtak på de nye balkongene, og samtidig sørge for å teste, att alle dører lar seg åpne og lukke, på en tilfredstillende måte. De har testet dette i en seksjon om så langt har vist seg å være en tilfredstillende løsning.
Dette arbeidet vil bli gjennomført i perioden 16 til 20 september og de starter i nummer 12 og jobber videre til nummer 18.
Styret har jamfør prosjektet i forbindelse med stramming av dører, allerede samlet inn nøkler for de gjeldende seksjoner, så her gjelder samme tilgangs rutine for seksjonene som i det prosjektet. Nøkkel må altså senest leveres den 11. september

 
Lading av elbil:
Styret jobber fortsatt med å tilrettelegge for lading av elbil. Dette arbeidet drar ut noe da vi har slitt med å få leverandører på banen for befaring og anbud. Vi oppdaterer dere så snart vi har noe å komme med

Dugnad 2. oktober klokken 18.00
Styret minner om høstens dugnad. Møt opp på parkeringsplassen ved søppel boden.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*