Home > Uncategorized > SISTE NYTT

Nyhetsbrev 14 mai OSV12-18

Nyheter:

Styret takker alle som deltok på vårens dugnad den 8 mai. Vi er ikke helt sikre, men det var over 25 deltakere med på dugnaden og det lukter det rekord av i forhold til oppmøte.

Se hva som skjer

Styret er i gang med innhenting av en rekke anbud, i tråd med vedlikeholdsplanen i sameiet. Vi har satt oss som mål at en del tiltak skal settes i gang allerede til høsten. Vi håper dette blir til glede for alle beboere/ seksjonseier.

Noen av de aller første vedlikeholds tiltakene vi må/ skal sette igang med er: Vedlikehold/ oppussing av den nederste pussede delen av fasaden, inklusive de gamle originale balkongene på bygget. Vi har allerede fått anbud på dette prosjektet og den prosessen avdekket virkelig nødvendigheten av å prioritere denne oppgaven. Det aller meste av den pussede fasaden er løs og står i fare for å sprekke opp for deretter å falle ned.

Vi planlegger også en oppgradering av oppganger, med nye kabelstrekk, oppstramming og vedlikehold i forhold til brannsikring på seksjonenes dører, pussing og lakking av inngangsdører til trapperom, samt skifte av fronter på sikringsskap. Vedlikehold eller utskifting av port telefoner er også til utredning men her blir pris avgjørende for prioriteringen.

Styret skal informere mer om vedlikeholdsprosjektene så snart de tar form.

5% heving av felleskostnadene

Felleskostnadene økes med 5% fra 1. juli 2019. Dette gjøres for å sette sameiet bedre rustet, til å møte behovet for større vedlikehold som, soilrør, drenering rundt bygget osv. Sameiet har en sunn økonomi, med god inndekning for å gjennomføre det løpende behov for normalt vedlikehold

Har du sykkel parkert i sykkel bod?

Sykkel boden er overfylt, og mange sykler ser ut til ikke å ha vert i bruk på lang tid. For at styret skal kunne sette inn tiltak for å rydde i syklene, hadde vi verdsatt att alle som har en sykkel parkert, merker denne slik at vi kan fjerne de som ikke lenger er i bruk.

Ladestasjoner for elbil

Styret har innhentet anbud for løsning på montering av ladestasjoner for elbil, på våre parkeringsplasser. Vi avventer tilbud fra flere leverandører på dette. Vi forventer å kunne ta stilling til dette nå før sommeren.

Balkong prosjektet:

Det nærmer seg slutten på dette prosjektet som har vært veldig arbeidsomt og krevende å gjennomføre for tidligere og det sittende styre. Styret har holdt tilbake en relativt stor post i forhold til leverandørene, frem til vi finner og får bekreftelse på at prosjektet er levert i tråd med våre forventinger og beskrivelser, før oppdraget ble igangsatt.

Vi har en del saker på listen over mangler eller feil som må utbedres, før vi kan overta byggeprosjektet fra leverandørene. Det er ytterst viktig at de avvik som meldes inn fra dere, blir løftet frem på en riktig gang i forhold til prosjektets juridiske parter.

Dette er påminnelse og en forklaring på hvordan balkong prosjektet er organisert.

Det er sameiet ved styret i sameiet, som på vegne av seksjonseiere har bestilt balkongene, og dermed har et kundeforhold til leverandørene Balkong Team, Rørservice og Leithe & Kristiansen. Vi ser dessverre nå, at flere saker går direkte fra seksjonseier til leverandørene og dette gjør det helt umulig for styret å få oversikt, på det totale i prosjektet, som jo styret til slutt skal gjøre opp for, i forhold til leverandørene. Helt fra starten av dette prosjektet har sameiet leid inn Bygge Styring AS ved Sverre Sande som har til hovedoppgave å kontrollere fremdrift, kvaliteten på arbeidet og leveransen, samt sørge for at eventuelle mangler og feil, blir utbedret i tråd med forventninger, lover og forskrifter.

Nå er vi jo nokk en gang, igang med å samle inn nøkler, for at leverandørene skal gjennomføre de aller siste feilrettinger innvendig og utvendig, i de enkelte seksjonene. De feil og mangler som ikke er rapportert inn gjennom riktig saksgang, har i realiteten ingen gyldighet, i forhold til prosjektets juridiske parter og tilslutt eventuelle godtgjørelser.

Sitter du fortsatt med avvik som ikke er rapportert til styret/ Byggestyring AS, må dette gjøres snarest. Kontaktinformasjon for innmelding av feil og mangler på balkongene eller innvendige arbeider i dette

prosjektet: Byggestyring AS sverre.sande@byggestyring.no

Vi ønsker alle en fin 17. mai feiring

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*