Home > Uncategorized > Styreleder i sameiet OSV 12-18 går av den 27. november 2019 klokken 18.00

Det er med vemod over alle de oppgaver som står for tur i sameiet, at jeg har måttet trekke konklusjonen at jeg ikke kan fortsette i vervet som styreleder i sameiet Olaf Schous vei 12-18.

Det er viktig for et sameie å ha et styre, en styreleder og en forretningsfører som fungerer godt i samspill, dette har vi ikke lyktes med denne gangen. Det er derfor innkalt til en ekstraordinær generalforsamling den 5. desember for å velge en ny styreleder. Situasjonen er såpas tilspisset at jeg ikke ønsker å møte OBOS på den berammede generalforsamling, men stiller ved fullmakt. Skulle dere ha noen spørsmål i forhold til de saker som er behandlet i min tid som styreleder, så er det bare å ta kontakt om dette.  

Det er samarbeidet mellom OBOS som forretningsfører og styreleder, som ikke har fungert denne gangen. Med all tilgjengelige ydmykhet, så kan det godt hende at en ny styreleder vil kunne få samarbeidet med OBOS til å fungere, men jeg har altså ikke fått dette til, på tross av uendelig mye tid som er brukt på nettopp dette samarbeidet. Det gikk dessverre såpas langt at OBOS har tatt fra en både nattesøvn og troen på de fakta som ble lagt frem, dette gikk nesten på helsen løs. Etter flere forsøk på å få samarbeidet til, har det nå for min del utviklet seg til noe som ligner en Obosfobi. Min erfaring er at OBOS ikke har maktet å svare ut sin informasjonsplikt som forretningsfører, om de vesentlige fakta og elementer til styreleder, i saker som skulle legges frem til behandling til styret i sameiet. Styrevedtak fra dette og tidligere styrer som ikke er effektuert eller fulgt opp av forretningsfører. Forretningsførers fremlegging av dokumentasjon med graverende mangler og feil. Flere serier med noe som ikke kan være annet enn bevisste løgn, for å dekke over kollegaers manglende gjennomføringsevne, er bare noen av utfordringene som er avdekket. Vi har dog i en form for et samarbeid forsøkt å rydde opp så godt det lar seg gjøre, men min tillit til OBOS som leverandør av forretningsføreroppgaven til sameiet er ikke lenger tilstede. Det er derfor ikke hensiktsmessig at jeg forsetter i vervet som styreleder.              

På tross av dette har styret i tråd med forslagene fra det foregående styret, fulgt opp vedlikeholdsplanen som de la frem. Stramming av dører til seksjonene, oppussing av inngangsdører, akutt vedlikehold av fem balkonger i nummer 12, oppussing av den pussede mur fasaden rundt hele bygget, ventilasjonsrens osv. Flere vedlikeholds saker er dermed fulgt opp og noen er gjennomført, og jeg ser meg ganske fornøyd med resultatene som er oppnådd i dette arbeidet så langt.  

Som avgående styreleder har jeg håp og ønske om at noen andre vil kunne ta på seg vervet og gjennomføre samarbeidet med OBOS, for å sikre en god og sikker drift videre av sameiet.

Det kan godt hende at om jeg senere fortsatt har noe eierskap i sameiet, vil engasjere meg i sameiesaker, men det blir ikke i noe tilfelle under OBOS som en innleid forretningsfører.  

Takk for meg og lykke til med valg og den videre driften av sameiet.  

Med vennlig hilsen

Joe Harald Strand

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*