Home > Uncategorized > STYRET TRENGER OPPDATERT KONTAKTINFORMASJON PÅ LEIETAKERE

Jamfør vedtekene plikter eier å oppgi kontaktinformasjon på leietakere. Vi ser at slik info mangler fra en god del eiere, og vi ber nå alle som har leietakere om å snarest sende inn kontaktinformasjon (som beskrevet under) – selv om dere har sendt inn informasjon før og det ikke er noen endringer.

Send til styrets e-post: sameiet1218@hotmail.com

: § 7. Registrering av sameiere og leietagere.
Den som til enhver tid er eier av en seksjon skal umiddelbart informere om eiers kontaktinformasjon.
Eier av seksjon som leies ut, skal fortløpende melde til det sittende styret om kontaktinformasjon til
leietakeren med opplysning om navn og antall medlemmer i husstanden. Kontaktinformasjonen skal
inkludere fullt navn, telefonnummer, adresse og e-post adresse. E-post adresse meldes kun dersom
vedkommende eier/leietaker benytter seg av e-post.

På forhånd takk til dere alle :o)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*