Home > Rydding og vedlikehold > Sykkelparkering og lagring/ rot i fellesareal kjeller

Sykkelparkering

Styret vil informere om at sykler ikke skal parkeres i fellesarealene i oppgang eller i kjeller. Hensatte sykler i fellesareal vil bli fjernet. Savner du din sykkel må du ta kontakt med styret for å få den utlevert. Vår sykkel bod er tilnærmet full og etter vår vurdering ser det ut til at det er mange av syklene som ikke er i bruk. Fint om alle tar ansvar for å fjerne sykler som ikke lenger er i bruk, dette vil øke funksjonaliteten på sykkel boden for alle.

Fellesområder skal ikke benyttes til lagring

Det er også hensatt bygningsmateriell i fellesområder som vist på bildet fra OSV nummer 16. NB det er ikke tillatt å benytte fellesområder til lagring. Slik plassering kan medføre økt risiko for blokkert rømningsvei i en nødsituasjon. Hensatt utstyr blir fjernet og fås utlevert ved henvendelse til styret.     

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*