Home > Uncategorized > Viktig melding til alle nye balkongeiere i sameiet OSV 12-18

Prosjektet nærmer seg snart ferdig, men det har duket opp behov for ytterligere utbedringer og etterarbeid.

  • Det gjenstår fortsatt retting av feil og mangler innvendig i to seksjoner, som Balkong Team skal gjennomføre.
  • Løse dørhåndtak på balkongdør i flere seksjoner, fører til at BT må inn å sjekke disse og eventuelt gjennomføre et skifte av håndtak, eller reparasjon/ utbedring.
  • Det skal monteres forsterkede balkonggelender på de lange balkongene. Dette arbeidet gjennomføres med lift fra utsiden.
  • Balkong Team skal vaske ned fasaden ved ferdigstilling av prosjektet i uke 22. (Under dette arbeidet må gjenstander som ikke tåler vann eller er i vegen for arbeidet, fjernes) Arbeidet blir gjennomført med lift fra utsiden.    
  • Skifte av dimmere for utelys. Det er montert en feil koblingsboks på dimerne for utelys, og disse skal elektriker Leithe og Kristiansen skifte ut.

På grunn av dette må vi dessverre på nytt samle inn nøkler, og eventuelt avtale at beboer er hjemme på de tidspunktene elektriker eller Balkong Team trenger tilgang til din seksjon.

Det er planlagt at elektriker skal starte arbeidet i uke 21. Balkong Team gjennomfører sitt arbeid innvendig og utvendig med avsluttende ned vask av fasaden i uke 22.

Innlevering av nøkler:

Du kan levere nøkkel til Gunns Salong i salongens åpningstider. Telefonnummer Gunn Solberg 924 65 348

Vi har også fra 14 mai lagt ut nøkkelposer, og en penn til påføring av ditt seksjonsnummer ved styrekassen som er plassert foran vaskeriet, om du ikke har anledning til å levere nøkkel i salongens åpningstider. Denne kassen blir tømt daglig i denne perioden.

Selv om du leverer inn din nøkkel vil styret varsle deg om hvilken dag arbeidet skal foregå i din seksjon. Siste frist for levering av nøkler er fredag 18 mai.  Til de som ikke ønsker å levere nøkkel, så tar vi kontakt med dere når vi får en tidsplan for arbeidet fra de aktuelle selskapene som skal gjennomføre dette. Har du spørsmål kontakt styreleder i sameiet Joe Harald Strand telefon 950 95 538 eller joe.harald.strand@gmail.com       

Med vennlig hilsen

Styret i Sameiet Olaf Schous vei 12 til 18

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*