Home > Uncategorized > VIKTIG MELDING

Vi behøver tilgang til din seksjon:

I forbindelse med etterarbeid og utbedring av mangler og feil på de innvendige arbeider i balkongprosjektet, har vi behov for tilgang til din seksjon. Styret varslet alle berørte seksjonseiere om forholdet, i nyhetsbrev og sms, med leveringsfrist den 18. mai. Innen fristen 18. mai var det bare 7 seksjoner som hadde levert inn sine nøkler, og ingen hadde meldt fra om avvik i forhold til fristen. Per i dag 23. mai har vi fått oversikt på tilsammen 20 seksjoner og nøkler.

Datoer leverandørene trenger tilgang til seksjonene:

Elektriker Leithe & Christiansen AS starter med skifte av dimmere den 28. mai i OSV nummer 12 klokken 07.30 Det tar ikke lang tid i hver leilighet, så det er vanskelig å vite når de er hvor etter det.

BalkongTeam skal ettermontere balkonggelenderforsterkere på de lengste balkongene, fra mandag 27. mai. BT vasker samtidig ned fasaden etter byggingen. De benytter lift til dette arbeidet. Det gjenstår også en del innvendig retting av feil og mangler i flere seksjoner, som skal gjennomføres etter att de er ferdige med det utvendige arbeidet. Dato for dette arbeidet er dessverre ikke avklart enda. Dere blir varslet om dette, så snart vi har datoen.

Har du levert din nøkkel? Slik kan du levere nøkler!

1. Styrepostkassen Du kan legge nøkler i styrepostkassen foran vaskeriet. Benytt ziplock poser og penn, som ligger ved kassen, til påføring av seksjonsnummer. Seksjonsnummer finner du vedsiden av styrepostkassen. Kassen tømmes daglig.

2. Gunns Salong. Du kan levere nøkler i salongens åpningstider. Husk ditt seksjonsnummer.

Styret vil henge denne beskjeden på dørene til berørte seksjoner og forsøke å ringe de vi ikke har fått respons fra.

NB!

Om du ikke er hjemme i seksjonen når arbeidet skal utføres?

Om du ikke har levert fra deg nøkkel på forhånd?

Det blir ikke flere annledninger til felles arangement for disse arbeidene etter dette, som en del av balkongprosjektet!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*